Veterinárny slovník

Hľadaný výraz: P

Palatinová kosť u psov

Palatofaryngeálny sval u psov

Palmar u psov

Palmigradia u psov

Palmigradie

Palpebral

Palpebrálna ptóza

Palpebrálna ptóza u psov

Palpebrálny u psov

Pandémia

Pandémia u psov

Pandemický

Panleukopénia u psov

Panva u psov

Panvová symfýza

Panvová symfýza u psov

Panvový pletenec u psov

Panzootia (panzoócia) u psov

Panzootický

Papagájový zobák u psov

Papilla

Papilla u psov

Paracetamol

Paracetamol u psov

Paraneoplastický syndróm

Paraneoplastický syndróm u psov

Paraneoplastický u psov

Paraparéza

Paraparéza u psov

Paraplegia

Paraplégia u psov

Parathormón

Paratyroidný hormón u psov

Parazit

Parazit u psov

Parazitológia u psov

Parenchým u psov

Paréza

Paréza u psov

Parietálna u psov

Paronychia u psov

Partus u psa

Pásomnica (Taenia)

Pásomnica (Taenia) u psov

Patelárna šľacha

Patelárna šľacha u psov

Patella

Patogén

Patogén u psov

Patogenéza u psov

Paže

PCR (polymerázová reťazová reakcia)

PCR (polymerázová reťazová reakcia) u psov

PEA

Pelvis

Penetrácia u psov

Pericardium

Pericyt u psov

Periférny nervový systém

Periférny nervový systém u psov

Perikard

Perikard u psov

Perikardektómia

Perikardektómia u psov

Perikardiálny výpotok

Perikardiálny výpotok u psov

Perikardiálny výtok

Perikardiektómia

Perikardiocentéza

Perikardiocentéza u psov

Perikarditída

Perikarditída u psov

Perineálna membrána u psov

Perineum

Perineum u psov

Periost u psov

Peritoneálna dutina

Peritoneálna dutina u psov

Peritoneálna tekutina

Peritoneálna tekutina u psov

Peritoneum

Peritoneum u psov

Peritonitída

Peritonitída u psov

Petechia u psov

Pexia u psov

pH u psov

Phthisis očnej gule

Pia mater

Pia-mater u psa

Pica u psov

Piroplasmosis

Piroplazmóza

Piroplazmóza u psov

Placenta u sučky

Plantigradia

Plantigradia u psov

Plastickosť mozgu

Plathelminthes

Plathelminty u psov (ploché červy)

Plazmocyty

Plazmocyty u psov

Plece

Plecia u psov

Pleiotropia u psov

Pleseň u psov

Plesioterapia

Pletenec hrudníkovej končatiny

Pleura

Pleura u psov

Pleurálny

Pleurálny (e)

Pleurálny u psov

Pleurálny výpotok u psov

Pleurálny výtok

Pleurisy

Pleuritída u psov

Pleuroskopia

Pleuroskopia u psov

Ploché červy

Ploché červy u psov

Plod

Plod u psov

Plodová voda

Plodová voda u psov

Plodový (fetálny) u psov

Plodový vak

Plodový vak u psov

Pľúcna chlopňa u psov

Pľúcna konsolidácia u psov

Pľúcna tepna

Pľúcna tepna u psov

Pľúcne alveoly

Pľúcne alveoly u psov

Pľúcnica (truncus pulmonalis) u psov

Pľúcny edém

Pľúcny emfyzém u psov

Pľúcny kmeň

Pľúcny ventil

Pneumotorax

Pneumotorax u psov

Pobrušnica

Pobrušnice

Pobrušnice u psov

Počítačové tomografické vyšetrenie u psov

Podkus

Podkus psa

Podmienky pre vývoj správania u psov

Podmienky vývoja správania

Podnebie

Pohár

Pohrudničný

Polakizúria u psov

Pollakiuria

Polyartritída

Polyartritída u psov

Polycytémia u psov

Polydipsia u psov

Polydispsia

Polyfágia u psov

Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction - PCR) u psov

Polynuclear

Polynukleárne

Polynukleárne u psov

Polyp

Polyp u psov

Polypnea

Polypnoe

Polypnoe u psov

Polyúria

Polyúria/polydipsia u psov

Polyuro-polydipsia

Polyuropolydipsia

Pomer šancí

Pomer šancí (Odds ratio - OR) u psov

Pôrod

Pôrod u psa

Pôrod u sučky

Porodenie

Portálna žila

Portálna žila u psov

Portálny krvný obeh u psov

Portálny systém u psov

Portosystémový skrat

Portosystémový skrat u psov

Poruchy správania

Poruchy vývoja správania

Postoj podriadenia u psov

Postoj u psov

Potenciály vyvolané sluchom

Precitlivenosť

Precitlivenosť (imunitná) u psov (hypersenzitivita)

Predkolenie

Predkožka (preputium) u psa

Predlaktie

Predlaktie u psov

Predná komora

Predná očná komora u psov

Predsieň srdca

Preháňadlo u psov

Prekrížené väzy

Prevodový systém srdca

Priečna rovina

Priečna rovina u psa

Priečne pruhovaný sval

Priečne pruhovaný sval u psov

Priedušnica

Priedušnica u psov

Priehlavok (Metatarzus) u psov

Prietrž

Primárny nádor

Primárny nádor u psov

Pripútanosť u psov

Príštítna žľaza

Prištítne telieska

Prištítne telieska u psov

Príznak

Príznaky u psov

Probatórna laparotómia u psov

Probilita tretieho viečka

Processus anconeus u psov

Processus coronoideus (korunkový výbežok) u psov

Progesterón u psov

Prognathisme

Prognatizmus

Prognatizmus u psov

Prolaktín

Prolaktín u psov

Prolaps u psov

Propriocepcia u psov

Proptóza u psov

Prostatitída u psov

Proteinorachia

Proteinorachia u psov

Proteoglykán u psov

Protéza

Protéza u psov

Protilátka

Protilátky

Protilátky u psov

Protizápalový steroid

Protizápalový steroid u psov

Protrúzia tretieho viečka u psov

Proximal

Proximálny u psov

Pruhovaný sval

Pruritus

Prvoky u psov

Prvorodička (primiparus) u psov

Psychotropné u psov

Pterygoidná kosť u psov

PTH

Ptóza

Ptóza u psov

Ptyalizmus

Ptyalizmus u psov

PU/PD (Polyúria-polydipsia) u psov

Puberta

Pubis

Pubis u psov

Punkcia chrbtice

Punkcia chrbtice u psov

Pupilárny reflex u psov

Pupok

Pupok u psov

Pyelo- u psov

Pylorus u psov

Pyodermia u psov

Pyometra

Pyometra u sučky

Pyoperitoneum

Pyoperitoneum u psov

Pysk u psov

Pytyalizmus

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.