Veterinárny slovník

Hľadaný výraz: M

Macroblépharon

Mäkké podnebie

Mäkké podnebie u psov

Makroblepharon u psov

Makrocytóza

Makrocytóza u psov

Makrofág

Makrofágy u psov

Malabsorpcia u psov

Mandible

Mastication

Maternica

Maternica u psov

Maternica u sučky

Maxilárna kosť

Maz

Mediastinum

Mediastinum u psov

Medzidruhové

Medzidruhovosť u psov

Medzidruhový

Medzikomorová priehradka

Medzikomorová priehradka u psov

Medzistavcové platničky

Medzistavcové platničky u psov

Medzistavcový disk

Megaesophagus u psov

Melanín

Melanín u psov

Melanocyt

Melanocyty u psov

Melanóm u psov

Melena

Meléna u psov

Meninges

Meningitída u psov

Meningo-myelitída u psov

Meningy

Meningy u psov

Menisci

Meniskus

Menisky u psov

Menovanie

Mesoblast

Mesoblast u psov

Mesoderm

Mesoderm u psov

Metabolická

Metabolické

Metabolické ochorenie u psov

Metabolické u psov

Metabolický

Metabolit u psov

Metabolizmus

Metabolizmus u psov

Metafýza

Metafýza u psov

Metakarpus

Metaloproteináza u psov

Metastáza

Metastáza u psov

Metastázy

Methemoglobín u psov

Mezentérium u psov

Mezotelióm u psov

Miecha

Miecha u psov

Miechový (rachidiálny) kanál u psov

Miechový (vertebrálny) kanál u psov

Miechový kanál

Miešok

Miešok (scrotum)

Miešok u psov

Mikrobiota u psov

Mikrocytóza

Mikrocytóza u psov

Mikroflóra

Mikroftalmia

Mikroftalmia u psov

Mikroglia u psov

Mikroglie

Mineralokortikoidy u psov

Minerály kortikoidov

Mini-invazívna chirurgia u psov

Minimálne invazívna chirurgia

Minimálne invazívny chirurgický zákrok

Mióza

Mióza u psov

Mitochondrie u psov

Mitrálna chlopňa

Mitrálna chlopňa u psov

Mitrálne u psov

Močenie

Močenie u psov

Močová trubica

Močová trubica (urethra) u psov

Močovina

Močovina u psov

Močovod

Močovod (ureter) u psov

Močovodné (ureteral) u psov

Môj pes má kliešte

Monocyty

Monocyty u psov

Monokok

Monokok u psov

Monorchidizmus

Monorchizmus

Monorchizmus u psov

Mozgomiechová tekutina

Mozgomiešna tekutina

Mozgová hemisféra

Mozgová hemisféra u psov

Mozgové komory

Mozgové komory u psov

Mozgovo-miechový mok

Mozgový kmeň

Mozgový kmeň u psov

Mozoček

Mozoček u psov

Mozog

MRI

MRI u psov

Mŕtvica (Iktus) u psov

Mŕtvica u psov

Mukoidný u psov

Mukopolysacharid u psov

Mukóza

munitný systém

Mutácia

Mutácia u psov

Myalgia u psov

Mydriáza

Mydriáza u psov

Myelín

Myelín u psov

Myelinizácia u psov

Myelodysplastický syndróm u psov

Myelodysplázia

Myelodysplazia u psov

Myelofibróza u psov

Myelogram

Myelogram u psov

Myelopatia

Myelopatia u psov

Myeloscan (CT) u psov

Mykóza

Mykóza u psov

Myoglobín

Myoglobín u psov

Myoglobinúria

Myoglobinúria u psov

Myokard

Myokard u psov

Myokardiopatia

Myokarditída

Myokarditída u psov

Myoklonus u psov

Myokýmia u psov

Myopatia u psov

Myostatín

Myostatín u psov

Myotónia u psov

Myóza

Myozitída u psov

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.