Veterinárny slovník

Hľadaný výraz: A

Abdominocentéza

Abdukcia

Absces

Acanthocheilonema reconditum

Acetabulum

Acetaminofén

Acetylcholín

ACh

Achillova šľacha

Acidóza

ACTH

Addisonova choroba

Addukcia

Adenokarcinóm

Adenóm

Adenomegália

ADH

Adipocyt

Adipsia

Adolescencia / puberta

Adrenalín

Aeróbia

Aeróbne baktérie

Agalakcia

Agenéza

Agresia

Agresia psov

Akné

Akomodácia oka

Akromegália

Aktinický

Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (alebo aPTT)

Akútna

Akútne bolesti brucha

Akútne brucho u psov

Akútny

Akútny depresívny stav

Akútny depresívny stav u psov

Akútny šok

Akútny stav u zvierat

Alanínaminotransferáza

Albinizmus

Albumín

Albuminémia

Aldosterón

Alela

Alergén

Alfaglobulíny

Alkalická fosfatáza (ALP)

Alkaloid

Alkalóza

Alopécia

ALP

ALT

ALT

Amauróza

Aminokyseliny

Aminotransferázy

Amnion

Amnion u sučky

Amyloid

Amyloidóza

Amyotrofia

Anabolikum

Anabolizmus

Anaeróbne

Anafylaxia

Analgetikum

Analgézia

Analgézia u psov

Análna sakulitída

Análna žľaza

Análny vačok

Análny vak

Anamnéza

Anasarka

Anatomická histopatológia

Anémia

Anestézia

Angiogenéza

Angiografia

Angiokardiografia

Anizokória

Ankylóza

Anorchia

Anorexia

Antibiogram

Antibiotická rezistencia

Antibiotikum

Antibiotikum

Antidiuretický hormón

Antiepileptikum

Antifibrinolytiká

Antigén

Antihistaminikum

Antikoagulačný

Antikoagulanciá

Antikonvulzívum

Antimykotiká

Antiparazitiká

Antiseptikum

Antivitamín K

Antropomorfizmus

Anúria

Aorta

Aortálna chlopňa

Aortálny oblúk

Apatia

Aplázia kostnej drene

Apoptóza

Arachnoid

Artefakt

Artéria

Arteriálny tlak

Artritída

Artrodéza

Artrografia

Artropatia

Artroskop

Artroskopia

Artrotómia

Arytmia

Ascaris

Ascites

Aseptický

Asistovaná ventilácia

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspergilóza

Aspirácia

AST

Astma

Astrocyt

Asymptomatickosť

Ataxia

Atelektáza

Ateroskleróza

Atlas

Atónia

Atopia

Atopická dermatitída

Atrofia

Auskultácia

Autoimunita

Autológia

Autonómny nervový systém

Autozóm

Autozomálne

Autozomálne dominantné (prenosové ochorenie)

Autozomálny

Averzívny stimul

Axilárne

Axis

Axón

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.