Veterinárny slovník

Hľadaný výraz: H

Halitóza

Halitóza u psov

Harder

Harderova žľaza

Harderova žľaza u psov

Hemateméza u psov

Hematochézia u psov

Hematoidín u psov

Hematokrit

Hematokrit u psov

Hematúria

Hematúria u psov

Hemilaminektómia

Hemilaminektómia u psov

Hemodilúcia

Hemodilúcia u psov

Hemoglobín

Hemoglobín u psov

Hemoglobinúria

Hemoglobinúria u psov

Hemogram u psov

Hemokoncentrácia

Hemokoncentrácia u psov

Hemolýza

Hemolýza u psov

Hemoperikard u psov

Hemoperitoneum

Hemoperitoneum u psov

Heparín

Heparín u psov

Hepatálna encefalopatia

Hepatálna encefalopatia u psov

Hepatomegália u psov

Hepatozoon americanum

Hepatozoon americanum u psov

Hepatozoon canis u psov

Hepatozoonóza

Hernia

Hernia bránice u psov

Hernia disku

Hernia medzistavcovej platničky u psov

Hernia u psov

Herniorrafia u psov

Herniovaná platnička

Herniovaný disk

Heterochrómia u psov

Heterozid u psov

Heterozygót u psov

Heterozygotný

Hexová kosť

Histamín

Histamín u psov

Histiocyt u psov

Histológia

Histológia u psov

Histopatológia u psov

Hladké svalstvo u psov

Hladký sval

Hlavný žlčovod ( Ductus choledochus)

Hlien

Hlien u psov

Hltan

Hltan u psov

Hock

Holenná (tibiálna) plošina u psov

Holenná kosť

Holenná kosť (tibia) u psov

Holterov záznam u psov

Homozygót u psov

Homozygotnosť

Hormón

Hormón u psov

Horná čelusť (maxilárna kosť) u psov

Hornerov syndróm

Hornerov syndróm u psov

Horúčka

Horúčka u psov

Hprmón uvoľňujúci tyreotropín

Hrtan

Hrtan u psov

Hrubé črevo

Hrubé črevo u psov

Hrudné stavce

Hrudné stavce u psov

Hrudník u psov

Hrvoľ a svalnatý žalúdok u domestifikovaných zvierat

Humerus

Humerus u psov

Hydronefóza u psov

Hydroterapia u psov

Hyperalbuminémia

Hyperalbuminémia u psov

Hyperaldosteronizmus

Hyperaldosteronizmus u psov

Hyperestézia u psov

Hyperglykémia

Hyperglykémia u psov

Hyperkeratóza

Hyperkeratóza u psov

Hyperkorticizmus

Hyperkorticizmus u psov

Hyperleukocytóza

Hyperleukocytóza (lekocytóza) u psov

Hypermetria u psov

Hypernatrémia u psov

Hypernatriémia

Hyperplázia

Hyperplázia u psov

Hyperpnea u psov

Hyperpnoe

Hyperproteinorachia

Hyperproteinorachia u psov

Hyperproteinorachie

Hypersalivácia

Hypersalivácia u psov

Hypersialorea

Hypertermia

Hypertermia u psov

Hypertrofia

Hypertrofia u psov

Hypertyreóza

Hypertyreóza u psov

Hypervigilancia u psov

Hyphema u psov

Hypoalbuminémia

Hypoalbuminémia u psov

Hypoaldosteronizmus

Hypoaldosteronizmus u psov

Hypoderma u psov

Hypodermis

Hypofýza

Hypofýza

Hypofýza u psov

Hypoglykémia

Hypoglykémia u psov

Hypogonadizmus u psov

Hypokalémia

Hypokalémia u psov

Hypokorticizmus

Hypokorticizmus u psov

Hyponatrémia

Hyponatrémia u psov

Hypoplázia

Hypoplázia u psov

Hyporexia

Hyposomnia u psov

Hypotalamus

Hypotalamus u psov

Hypotermia u psov

Hypotrichóza u psov

Hypotyreóza

Hypotyreóza u psov

Hypovolémia

Hypovolémia u psov

Hypoxémia u psov

Hypoxémie

Hypoxia

Hypoxia u psov

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.