Veterinárna klinika, nemocnica alebo ambulancia: Viete, čo vaše zvieratko potrebuje?

Veterinárna klinika, nemocnica, ambulancia. Vo všetkých troch sa o vašich domácich miláčikov postarajú, no každá z nich ponúka niečo iné. Ale kto sa v tom má poriadne vyznať?

Aby sme vám ušetrili čas potrebný na pátranie a čo najviac vám zjednodušili proces výberu, nasledujúce riadky venujeme práve vysvetleniu, čo sa pod ktorým pojmom skrýva a v akých prípadoch si niektorú možnosť vybrať. Ani jedna možnosť totiž nie je nesprávna, skôr to závisí od toho, čo presne pre svoje zvieratko potrebujete.

Definíciu každej z nich a náležitosti, ktoré musia spĺňať, uvádza predpis Komory veterinárnych lekárov SR. V závere článku preto nájdete detailne rozpísané, čo o ich povinnostiach vraví manuál súkromných veterinárnych činností. Teraz sa však poďme pozrieť na tie praktické záležitosti, ktoré ich navzájom odlišujú.

Účel podobný, miesto rozdielne

Veterinárna ambulancia alebo ošetrovňa je z týchto troch najmenšou súčiastkou. Keďže ide o základnú bunku, aj nároky na jej zariadenie sú v porovnaní s ďalšími dvomi najmenšie. Vo väčšine prípadov ju môžeme prirovnať k všeobecnému lekárovi.

V klasickej medicíne sú medzi nemocnicou a klinikou výrazne viditeľné rozdiely. Vo veterinárnej medicíne sa tieto rozdiely čoraz viac stierajú, a preto sa tieto dva výrazy často používajú ako synonymá. Mnoho kliník dokonca rozširuje svoje vybavenie a začína poskytovať podobné služby ako nemocnice. Napriek všetkému tieto pojmy vieme stále rozlíšiť.

Veterinárna nemocnica vs. veterinárna klinika

Najvýraznejší rozdiel medzi jednotlivými zariadeniami sa viditeľne prejavuje v ich veľkosti. Vo väčšine prípadov sa nemocnice vyznačujú väčšími fyzickými rozmermi, a to z jednoduchého dôvodu – poskytujú viac služieb. Veterinárna nemocnica sa totiž klasifikuje ako zariadenie, ktoré poskytuje komplexné služby s väčšími vlastnými kapacitami, nemocničnými službami a predovšetkým má viac priestoru pre hospitalizáciu zvierat, a to aj na niekoľko dní.

Veterinárne kliniky ponúkajú podobné služby ako veterinárne nemocnice, no nie v takom veľkom rozsahu. Nemocnica je viac pripravená na hospitalizáciu. Napríklad my vo veterinárnej nemocnici Anima môžeme mať hospitalizovaných naraz 6 mačiek a 10 psov. Okrem toho máme izolačku pre pacienta s infekčným ochorením.

Všetci špecialisti pod jednou strechou

Hlavnou výhodou návštevy veterinárnej nemocnice je to, že všetko dokážete vyriešiť pod jednou strechou. Presúvanie sa z jednej ambulancie alebo kliniky na druhú či do nemocnice kvôli zákroku a následne sa vracať s výsledkami môže byť časovo aj fyzicky náročné.

Najmä v núdzových prípadoch je čas zásadný a nemôžete si dovoliť ho strácať. Veterinárne nemocnice zastrešujú nielen všeobecného lekára, ale aj mnohých špecialistov, vďaka čomu môžu poskytovať všetky služby na jednom mieste. Aj v našej veterinárnej nemocnici v Žiline nájdete špecialistov z rôznych oblastí, ako je dermatológia, chirurgia, ortopédia, onkológia, fyzioterapia či špecialistu na ochorenia exotických zvierat a vtákov.

V krátkosti môžeme povedať, že kliniky sú kvalifikované na liečbu jednoduchších  problémov a sú pripravené na ambulantné riešenie prípadov. Nemocnice naopak zastrešujú komplexné veterinárne služby a dokážu vyriešiť celý rad zdravotných problémov a situácií.

Veterinárna ambulancia, resp. ošetrovňa musí spĺňať tieto požiadavky:

 • čakáreň alebo recepcia nadväzuje na vyšetrovaciu miestnosť,
 • vyšetrovacia miestnosť má umývateľné a dezinfikovateľné povrchy, germicídnu lampu s vybavením v rozsahu poskytovaných služieb,
 • má miesto pre administratívnu prácu veterinárneho lekára pre zabezpečenie evidencie o vykonávaní SVČ, 
 • má miesto pre chirurgické zákroky s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi, germicídnou lampou a umelým osvetlením,
 • má vyšetrovací stôl s umývateľným a dezinfikovateľným povrchom,
 • má sterilizátor a vybavenie na sterilné skladovanie nástrojov a materiálu, 
 • disponuje liečivami, nástrojmi, materiálom a chirurgickým vybavením v rozsahu poskytovaných služieb, 
 • má vybavenie na uskladnenie odpadov a nebezpečných odpadov, 
 • má zverejnený telefonický kontakt pre podanie informácií počas ambulantných hodín. 

Veterinárna klinika okrem všetkých požiadaviek na veterinárnu ambulanciu musí ešte spĺňať:

 • má minimálne dve vyšetrovacie miestnosti, 
 • má samostatnú chirurgickú miestnosť s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi, germicídnou lampou a umelým osvetlením, 
 • má miestnosť so zariadením na krátkodobú hospitalizáciu s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi a germicídnou lampou, 
 • má miesto so zariadením pre laboratórne vyšetrovacie metódy alebo zmluvného dodávateľa týchto služieb, 
 • má schválené RTG pracovisko,
 • má ultrazvukové pracovisko,
 • má vybavenie alebo zmluvného dodávateľa na endoskopiu,
 • zabezpečuje pohotovosť a intenzívnu starostlivosť alebo má zmluvného dodávateľa na poskytnutie týchto služieb,
 • má zverejnený telefonický kontakt pre nepretržitú telefonickú dostupnosť,
 • má minimálne troch veterinárnych lekárov a jedného pracovníka stredného technického personálu.

Veterinárna nemocnica okrem všetkých požiadaviek na veterinárnu kliniku musí ešte spĺňať: 

 • má miestnosť pre prípravu zvierat na chirurgický zákrok s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi a germicídnou lampou, 
 • má dve chirurgické miestnosti alebo chirurgickú miestnosť, ktorá zabezpečí dve súčasne prebiehajúce operácie, 
 • má miestnosť so zariadením na dlhodobú hospitalizáciu s umývateľnými a dezinfikovateľnými povrchmi a germicídnou lampou, 
 • má vybavenie na analýzu krvi, moču, trusu,
 • má endoskop a inhalačný anestetický prístroj, 
 • má vybavenie na poskytovanie intenzívnej starostlivosti a resuscitáciu, 
 • nepretržite je k dispozícii minimálne jeden veterinárny lekár,
 • má minimálne štyroch veterinárnych lekárov a dvoch pracovníkov stredného technického personálu.
Autor: admin

Rezervačný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať klub VIP

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.