Povinné čipovanie psíkov. Čo je potrebné vedieť?

Na konci mája 2018 bola schválená novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Okrem prelomového predefinovania zvieraťa z veci na živého tvora prináša aj novinku v podobe povinného čipovania a registrácie každého psíka.

Čo znamená čipovanie?

Označenie psíka mikročipom môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť jeho aplikácie. Čip má priemer 2,12 mm a dĺžku 12 mm a jeho povrch je zdrsnený, aby v tele zvieratka neputoval. Čip sa aplikuje ako injekcia pomocou väčšej ihly do podkožia obvykle na ľavej strane krku. Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá zobrazí číslo čipu a to uvedie veterinár do očkovacieho preukazu alebo pasu. Samotná aplikácia je rýchla, jednoduchá a takmer nebolestivá.

Registrácia psíkov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvieratku, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra bude potrebné zaevidovať psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.

Do kedy je potrebné čipovať?

Od 11. novembra je na Slovensku čipovanie psov povinné. Od tohto termínu musí byť začipovaný každý jeden pes starší ako 12 týždňov.  Psíka je ale vhodné čipovať čo najskôr, aby mohol byť v prípade potreby ošetrený bez akýchkoľvek problémov.

Podľa tejto novely od 1.9.2018 nesmie veterinár vykonávať veterinárne úkony na psíkovi, ktorý nie je identifikovaný tzn. čipovaný. Výnimka sa týka nevyhnutných prípadov, kedy je v záujme ochrana zdravia psa alebo človeka. Kontrolu čipovania vykoná veterinár prostredníctvom čítačky čipov. 

Aké sú poplatky a pokuty?

Podľa zákona by cena za čipovanie nemala byť  vyššia ako 10 €. K tomu sa pripočítava cena za samotný čip a registráciu. Ak sa majiteľ nachádza v hmotnej núdzi alebo je poberateľom minimálneho dôchodku, tak túto čiastku za neho uhradí štát. Ak majiteľ nedá svojho psíka začipovať, môže dostať pokutu 50 €. Pokiaľ  neoznačí psíka, ktorý sa bude premiestňovať alebo nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí mu pokuta od 500 do 1200 €, a v prípade podnikateľov alebo právnických osôb to môže byť 400 až 3500 €.

Čipovanie je dôležité, pretože vďaka nemu môže majiteľ nájsť svojho strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad, že psík je už v útulku. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Autor: admin

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať klub VIP

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.