Očkovanie králikov a fretiek

Nie len na človeka, ale aj na malých hlodavcov a fretky číhajú rôzne infekčné ochorenia. Najzávažnejšie infekčné ochorenia, proti ktorým veterinárni lekári odporúčajú očkovať králičkov patrí myxomatóza a mor králikov. U fretiek ide o besnotu a psinku.

KRÁLIKY

Králiky sa v našich podmienkach vakcinujú proti myxomatóze aj moru králikov vo veku 6 týždňov.

Myxomatóza

Myxomatóza je smrteľné ochorenie všetkých plemien domestikovaných králikov spôsobené myxoma vírusom, ktorý patrí do skupiny poxvírusov. Myxomatóza je charakterizovaná kožnými léziami (tvorba nodulárnych uzlíkov), alebo tvorbou edémov. Divoké králiky sú pomerne odolné. Všetky ostatné cicavce sú voči vírusu odolné. Myxomatóza má celosvetové rozšírenie. Straty u králikov môžu byť až 90 %. K prenosu dochádza prostredníctvom komárov, bĺch, štípajúcich múch a priamym kontaktom. Počiatočným príznakom je konjunktivitída, ktorá sa rýchlo stáva výraznejšou a je sprevádzaná mliečnym výtokom z oka. Králik je apatický a anorektický (prestáva jesť) s horúčkou, ktorá často dosahuje 42 °C.

 

Pri akútnych ohniskách môžu niektoré králiky zomrieť do 48 hodín po objavení sa príznakov. Tí, ktorí prežijú, sa postupne stávajú depresívnymi a vytvárajú hrubú srsť. Očné viečka, nos, pery a uši sa stávajú edematóznymi, čo dáva hlave opuchnutý vzhľad. Opuchnuté sú najmä uši. Ochorenie sprevádzajú aj opuchy genitálií. Neustále sa objavuje hnisavý výtok z nosa, sťažuje sa dýchanie a králik upadá do kómy tesne pred smrťou, ku ktorej zvyčajne dochádza do 1 až 2 týždňov po objavení sa klinických príznakov. Samozrejmosťou je vakcinácia králikov chovaných vonku, my však odporúčame očkovať aj domácich miláčikov a to z jednoduchého dôvodu. K hlavným vektorom, ktoré prenášajú toto ochorenie patrí bodavý hmyz a tomu sa neubránime ani v uzavretých priestoroch. Králičky očkujeme kombinovanou vakcínou, ktorá obsahuje očkovacie látky proti myxomatóze aj králičiemu moru. Očkuje sa 1 až 2 krát ročne podľa druhu vakcíny.

Mor králikov

Krvácavé ochorenie králikov (RHD) bolo prvýkrát hlásené v roku 1984 v Čínskej ľudovej republike, odkiaľ sa rozšírilo cez domáce a divé populácie králikov aj do Európy. Spôsobuje ho kalicivírus, vírus hemoragickej choroby králikov (RHDV1).Druhá forma vírusu, RHDV2, bola izolovaná z prepuknutia vo Francúzsku v roku 2010. RHD je vysoko infekčná u európskych králikov (Oryctolagus), ale králiky divé a jack králiky nie sú vnímavé na RHDV1. Nie je to zoonotická choroba, ale môže byť prenášaná ľuďmi nepriamo prostredníctvom kontaminovanej obuvi a oblečenia. Kalicivírus je vysoko nákazlivý a môže sa prenášať priamym kontaktom s infikovanými králikmi alebo nepriamo kontaminovanými predmetmi. Výsledkom infekcie je perakútne horúčkovité ochorenie spôsobujúce nekrózu pečene, enteritídu a lymfoidnú nekrózu, po ktorých nasleduje masívna tvorba zrazenín a krvácania do viacerých orgánov. Je dôležité poznamenať, že RHDV2 spôsobuje ešte menej príznakov ako RHDV1, často sa vyskytuje len ako náhla smrť. Má inkubačnú dobu približne 3–9 dní, počas ktorých je vírus už vysoko nákazlivý.

Králiky vykazujú málo klinických príznakov a umierajú do 6–24 hodín po nástupe horúčky. Chorobnosť je často 100 % a úmrtnosť 60 – 90 %. Usmrtená vakcína účinne znížila výskyt králičieho kalicivírusu v Európe koncom osemdesiatych rokov. Dnes je na trhu viacej vakcín proti moru králikom. Preočkovanie je potrebné raz až dva krát ročne podľa druhu použitej vakcíny.

FRETKY

Fretky sa vakcinujú proti psinke prvýkrát vo veku 8 – 10 týždňov. Druhé preočkovanie psinky je vo veku 14 týždňov. Besnota sa môže vakcinovať najskôr vo veku 16 týždňov fretky (3 mesačné). Z hľadiska bezpečnosti sa vakcinuje stále iba jeden druh vakcíny.

Vakcinácia proti besnote

Besnota je akútna, progresívna encefalomyelitída spôsobená lyssavírusmi. Táto zoonóza sa vyskytuje na celom svete u cicavcov, pričom hlavnými rezervoármi sú psy, netopiere a voľne žijúce mäsožravce. Typické klinické príznaky zahŕňajú akútne zmeny správania a progresívnu paralýzu. Ochorenie je takmer na 100% smrteľné, keď sa objavia klinické príznaky. Vakcíny sú ale bežne dostupné. Na našom pracovisku používame vakcínu Nobivac Rabies, ktorú je možné po prvej ročnej revakcinácii očkovať len raz za tri roky.

Psinka (Distemper)

Vírus psinky je spôsobený vírusom morbilivirus z čelade paramyxovírusov. Fretky sú na tento vírus extrémne citlivé.Klinické príznaky choroby sú však v súčasnosti zriedkavé, pretože väčšina fretiek chovaných ako domáce zvieratá je očkovaná. K prenosu dochádza kvapôčkami aerosólu alebo kontaktom s (spojivkovými alebo nazálnymi) exsudátmi, močom, výkalmi, pokožkou alebo nejakou kombináciou týchto ciest. Klinické príznaky sa často vyvinú v priebehu 7–10 dní po infekcii a zahŕňajú horúčku a lymfopéniu s následnou anorexiou, erytémom slizníc a seróznym až hlienovo-hnisavým výtokom z oka a nosa.

Objavujú sa aj dermatologické príznaky, vrátane hyperkeratotickej a kôrovitej dermatitídy na tvári (očné viečka, brada), brucha a inguinálnej a perineálnej oblasti a hyperkeratóza labiek. Respiračné a gastrointestinálne príznaky sa vyvíjajú a postupujú rýchlo, čo je komplikované sekundárnymi bakteriálnymi infekciami.Neurologické príznaky vyplývajúce z akútnej encefalomyelitídy boli opísané, ale nie sú vždy prítomné u postihnutých zvierat. Úmrtnosť je takmer 100% a smrť zvyčajne nastáva 12 až 14 dní po infekcii. V dôsledku toho sa očkovanie veľmi odporúča. V našich podmienkach sa javí ako najbezpečnejšia vakcína DP Nobivac určená pre malé šteniatka. Táto vakcínka  v sebe zahŕňa vírus psinky ako aj parvovirus, na ktorý sú fretky vysoko citlivé.  

 

11. 12. 2023

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.