Najčastejšie otázky týkajúce sa kastrácie psov

Existuje mnoho mýtov spojených s kastráciou zvierat, ktorých tradovanie nemá konca, ale všetky odborné štúdie ich vyvracajú. Povaha zvieraťa po kastrácii neprejde zásadnou zmenou. Zviera nemá sexuálnu identitu, kastráciou neutrpí emocionálnu krízu ani krízu identity. Neexistuje racionálny dôvod, aby sučka musela mať aspoň raz šteniatka.
Môžu nastať nejaké problémy spojené s kastráciou psov/sučiek?
Existuje všeobecné riziko spojené s celkovou anestéziou, čo je prípad každého pracoviska vykonávajúceho chirurgické úkony. Celosvetový priemer úmrtí pri kastráciách je len 0,1 %. Čím mladšie zvieratko podstúpi chirurgický zákrok, tým je operácia a zotavovanie jednoduchšie a rýchlejšie.
Obezita je multifaktorálny problém, kastrácia sama o sebe nie je príčinou obezity. Kastrované psy potrebujú vo všeobecnosti menej kalórií. Preto odporúčame zabezpečiť dostatok pohybu, upraviť kŕmnu dávku alebo podávať potravu pre kastrované psy. Tým sa zabezpečí optimálna hmotnosť. Inkontinencia moču (nechcený samovoľný únik moču) je problém, ktorý môže postihnúť sučky veľkých plemien po kastrácii, a to najmä s pribúdajúcim vekom. S týmito zdravotnými  ťažkosťami sa však v praxi stretávame len sporadicky a ak nastanú, rieši sa to formou podávania medikamentov, ktoré vo všeobecnosti nijako neohrozujú zdravotný stav pacienta. Sporadicky sa môže objaviť problém s kvalitou srsti, a to najmä pri dlhosrstých plemenách.
Je možné spojiť predoperačné vyšetrenia s operáciou a všetko absolvovať v jeden deň?
Ako už bolo vyššie v texte spomenuté, je to možné. Jediné riziko spočíva v tom, že pokiaľ sa na predoperačných vyšetreniach zistí nejaké ochorenie, napríklad zápal, ktorý je potrebné pred výkonom chirurgie preliečiť, prípadne lepšie vyšetriť, kastráciu bude potrebné odložiť.
Ako u nás v Anime prebieha anestézia?
Celková anestézia je u nás vedená vždy v podobe inhalačnej celkovej anestézie, ktorá je pre pacientov najbezpečnejšou možnou formou. Tzn., že prostredníctvom vnútropriedušnicovej kanyly zvieratko vdychuje zmes inhalačného anestetika a kyslíka. Vždy je prítomný minimálne jeden zaškolený a skúsený anestéziológ, ktorého jedinou náplňou je dávať pozor, aby anestézia vášho miláčika prebiehala bez komplikácií. Po dokončení zákroku sa zvieratko preberá v samostatnom boxe určenom a zariadenom jedine na jeho potreby a pod neustálym dohľadom anestéziológa až do času jeho úplného prebudenia.
Aké sú možnosti kastrácie sučky?
Pokiaľ ste sa rozhodli nechať svoju sučku u nás vykastrovať, ponúkame možnosť laparotomickú (tzn. lekár chirurgicky skalpelom otvorí brušnú dutinu dlhším rezom) alebo laparoskopickú (pomocou endoskopu chirurg urobí do steny brušnej dutiny iba 2 drobné rezy, cez ktoré vloží dovnútra pracovnú kameru a laparoskopické kliešte). V prípade oboch kastrácii chirurg dôkladne skontroluje aj samotnú maternicu a pokiaľ na nej identifikuje zmeny, vykoná ovariohysterektómiu (chirurgicky vyberie vaječníky aj maternicu). V prípade laparoskopickej kastrácie je preto nutné pokračovať laparotómiou (rozšíriť rez). Pokiaľ je maternica bez zmien, tak zostáva v dutine brušnej. Taký zákrok sa nazýva ovarioektómia (chirurgické vybratie vaječníkov).
Pri laparoskopickej kastrácii sme schopní vybrať iba vaječníky, ale výhodou tejto možnosti je, že chirurg je schopný vizualizovať všetky orgány v brušku a takýmto spôsobom ich aj skontrolovať.
Aké sú možnosti kastrácie v prípade psov?
Psy sa štandardne kastrujú tzv. preskrotálnym prístupom (chirurgický rez je vedený pred semenníkmi), v prípade indikácie je možné aplikovať aj iný chirurgický prístup. Pokiaľ samec nemá kompletne zostúpené semenníky do mieška, ale zostal niektorý v dutine brušnej (abdominálny kryptorchid), je možné (rovnako ako sučkám vaječníky) vybrať tento semenník, a to buď laparotomicky, alebo laparoskopicky.
Ako dlho trvá rekonvalescencia?
Po preventívnom zákroku, akým je kastrácia, je rekonvalescencia pomerne rýchla. Väčšina pacientov sa cíti úplne v poriadku už na 2. či 3. deň, no nemôžeme zabúdať na to, že títo pacienti majú za sebou chirurgický zákrok a reznú ranu na bruchu. Samce dostávajú štandardne na doma golier, ktorý im bráni v lízaní rany. Sučky od nás odchádzajú s pooperačnou košieľkou, ktorá má rovnaký účel ako golier. Úplný návrat do normálu odporúčame o 10 – 12 dní po operácii, a teda po druhej pooperačnej kontrole. Dovtedy je potrebné dodržiavať kľudový režim, na vychádzky chodiť iba do vykonania potreby a nosiť golier/pooperačnú košieľku.
Je možné počas prvej anestézie vykonať aj iné procedúry?
Áno, ALE! Je veľmi dôležité brať do úvahy, o aký typ procedúry ide, preto sa pred samotnou kastráciou poraďte s veterinárnym lekárom. Ide o to, či požadovaná procedúra nebude riziková v súvislosti s bezproblémovým priebehom chirurgického zákroku alebo pri následnej rekonvalescencii.
Autor: Tomáš Batiz
19. 2. 2023

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.