Infúzna chemoterapia vo veterinárnej onkológii

Chemoterapia sa vykonáva vo veterinárnej medicíne vyše tridsať rokov. Náš skúsený onkologický tím ju poskytuje Vašim zvieracím miláčikom na najlepšej možnej úrovni.

Naším základným poslaním je dosiahnuť a udržať čo najvyššiu kvalitu života zvieracieho pacienta. A preto je dávka chemoterapie nižšia, než sú dávky u ľudí. To nám umožňuje zabrániť vzniku závažných nežiaducich účinkov liečby.

V rukách skúseného veterinárneho onkológa je chemoterapia účinná a zároveň bezpečná zbraň. Takmer 90 % našich pacientov neprejavuje žiadne klinicky pozorované nežiaduce účinky liečby. Vhodnou podpornou starostlivosťou a znížením dávky chemoterapie sme schopní eliminovať vedľajšie účinky liečby aj u zvyšných 10 % pacientov.

Bez závažných ochorení

Chemoterapiu podávame iba pacientom, ktorí netrpia žiadnym iným závažným ochorením. Z tohto dôvodu Vášho zvieracieho kamaráta pred podaním chemoterapie dôkladne klinicky vyšetríme a vykonáme rozbor krvi. Pokiaľ nezistíme žiadne nezrovnalosti, následne vo Vašej prítomnosti aplikujeme vnútrožilovú kanylu. Chemoterapia sa vykonáva pomocou vnútrožilovej aplikácie: buď vo forme pomaly podanej injekcie, alebo kvapôčkovou infúziou.

V závislosti od použitej účinnej látky sa odvíja aj dĺžka podávania chemoterapie. Jej trvanie sa môže pohybovať v rozmedzí od piatich do 60 minút. Aj počas podania chemoterapie je vítaná prítomnosť majiteľov, ktorí dokážu svojmu kamarátovi čakanie spríjemniť.

Dôležitý pokoj a bezpečie

Pre chemoterapiu máme vyhradenú samostatnú miestnosť, kde poskytujeme pacientovi a celej jeho rodine pokoj, zázemie a pohodlie. Počas chemoterapie by zviera malo byť v pokoji. Niektoré látky nevyhnutne musia byť podané vnútrožilovo, a nie je preto vhodné, aby sa Váš zvierací miláčik počas chemoterapie voľne pohyboval. Ideálne je miesto na pripravenom pelechu. V prípade mačiek býva z dôvodu živšieho temperamentu ťažšie zaistiť pokoj na lôžku, a preto niekedy vykonávame infúznu chemoterapiu formou krátkej hospitalizácie, keď má Váš mačací kamarát k dispozícii priestranný nemocničný (hospitalizačný) box, kde je zaistený absolútny pokoj a bezpečie.

Po ukončení podávania chemoterapie Váš štvornohý kamarát odchádza z kliniky a môže sa naplno venovať aktivitám, ktoré Vás spoločne bavia.

autor: MVDr. Ondřej Škor, DVM, DECVIM-CA (Oncology), PHDC, MRCVS klinický onkológ

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať klub VIP

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.