Dilatácia a torzia žalúdka

Čo je dilatácia a torzia žalúdka?

Najčastejšie ide o akútne (sporadicky chronické) život ohrozujúce ochorenie charakterizované dilatáciou (roztiahnutím) a otočením žalúdka, postihujúce predovšetkým veľké a obrie plemená psov a tiež psy s hlbokým hrudníkom (nemecká doga, bernardín, nemecký ovčiak, írsky vlkodav, írsky seter, rotvajler, weimarský stavač, doberman, labrador a iné), môže však postihnúť ktorékoľvek plemeno, najmä psy v staršom veku. Toto ochorenie si vyžaduje okamžitú veterinárnu starostlivosť, u neliečených pacientov končí úhynom.

Ako vzniká?

Žalúdok sa zatočí okolo svojej osi (najčastejšie v smere hodinových ručičiek), pohybuje sa dorzálne (smerom nahor) a vľavo od fundusu (dna žalúdka). Pokiaľ je žalúdok otočený o viac 180°, zviera si nemôže „uľaviť“ regurgitáciou alebo grganím. K dilatácii môže dôjsť pred alebo po torzii žalúdka.

Výsledok tohto narušenia normálnej anatómie a plynovej distenzie zahŕňa hypotenziu (nízky krvný tlak), znížený návrat krvi do srdca, ischémiu (strata zásobovania krvou) žalúdka a šok. Dilatovaný žalúdok tlačí na bránicu a tým sťažuje dýchanie. Tlak na portálnu žilu znižuje prietok krvi do pečene a znižuje schopnosť tohto orgánu odstraňovať toxíny a absorbované baktérie z krvi. Vplyvom torzie žalúdka môže taktiež dôjsť k otočeniu sleziny. Pokiaľ sa toto ochorenie rýchlo nelieči, môže viesť k otrave krvi, peritonitíde (zápal pobrušnice) a smrti toxickým šokom.

Aké sú príznaky?

Medzi najčastejšie príznaky patrí nahrbený postoj, apatia, hypersalivácia (nadmerné slinenie), napínanie na vracanie, výrazne zväčšený objem brušnej dutiny, typický je tympanický poklepový zvuk (bubnovitý zvuk), sťažené a zrýchlené dýchanie, nepokoj. V chronických prípadoch dochádza k strate chuti do jedla, občasnému zvracaniu a strate hmotnosti.

Ako stanovíme diagnózu?

Diagnóza sa stanoví na základe anamnézy, plemennej predispozície, klinických príznakov, laboratórnych vyšetrení (vyšetrenie krvi) a röntgenologického vyšetrenia.

V čom spočíva terapia?

Najdôležitejším krokom pri terapii je kyslíková terapia, zníženie množstva plynu v žalúdku zavedením sondy alebo punkciou (nabodnutím) žalúdka ihlou, čím sa výrazne zmierni tlak na brušné orgány a na bránicu. Veľmi dôležitá je infúzna terapia a podanie liečiv na stabilizáciu (lieky na ochranu vnútorných orgánov, lieky na stabilizáciu krvného tlaku, antibiotiká a iné). Po stabilizácii sa pacient uvedie do celkovej anestézie a vykoná sa chirurgický zákrok. Pri chirurgickom zákroku sa žalúdok uvedie do správnej polohy, v prípade potreby nekrotickú časť žalúdka odstránime, vykoná sa gastropexia (chirugické prichytenie žalúdka o brušnú stenu), kontrola ostatných brušných orgánov (najmä sleziny). Po chirurgickom zákroku sa pacientovi zavedenie pažeráková (kŕmna) sonda a ostáva hospitalizovaný niekoľko dní v závislosti od rozsahu zákroku a klinického stavu.

Aká je prognóza?

Mortalita (úmrtnosť) sa pohybuje okolo 10-15%.

U pacientov s nekrózou žalúdka, s resekciou žalúdka (čiastočným odstránením), splenektómiou (chirugické odstránenie sleziny), pooperačnými arytmiami, dlhším časom od prezentácie až po chirurgický zákrok je mortalita vyššia ako 30%.

V čom spočíva prevencia?

  • Kŕmenie 2-3x denne menšími porciami a bezprostredne po kŕmení dopriať zvieraťu kľudový režim.
  • Chirugická profilaxia – vykonanie preventívnej gastropexie (chirugické prichytenie žalúdka o brušnú stenu). Tento preventívno-chirurgický zákrok je na našom pracovisku možné vykonať aj pomocou laparoskopicky asistovanej gastropexie.
  • Keďže ide o dedičné ochorenie, zvieratá s týmto ochorením by nemali byť zaradené do ďalšej plemenitby.
Autor: admin
25. 1. 2024

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.