Aká je prevencia rakoviny u zvierat?

Vznik nádorového ochorenia je často ovplyvnený genetikou, výživou a vplyvom prostredia, v ktorom žijeme. Pri niektorých plemenách (napr. zlatý retríver) býva výskyt rakoviny častejší. Taktiež pasívne fajčenie (život v domácnosti, kde sa fajčí), kontakt s herbicídmi alebo niektorými infekciami (napr. vírusom mačacej imunodeficiencie alebo mačacou leukémiou) sú spojené s vyšším rizikom rakoviny. Preto je prevencia rakoviny založená na odhaleniach vonkajších a vnútorných faktorov, skôr než môžu mať vplyv na rozvoj nádoru v tele vášho milovaného zvieratka.

Jedným z dôležitých faktorov je výživa. Prekrmovanie nutrične bohatým krmivom môže podľa vedeckých štúdií psom skracovať dĺžku života a dobu vzniku nádorového ochorenia. Naopak, strava s obsahom vyššieho množstva nenasýtených mastných kyselín je spojená s potlačením rastu nádorových buniek. Z týchto dôvodov je možné odporučiť kŕmenie zvieraťa tak, aby nedochádzalo k rozvoju obezity, pričom sa preferuje najmä doplnenie stravy o dostatočné množstvo nenasýtených mastných kyselín.

Ďalším faktorom je kastrácia. Tá sa ukazuje ako vhodná prevencia vzniku nádorov mliečnej žľazy u sučiek, ak je vykonaná najneskôr pred druhým háraním. Na druhej strane, pri niektorých plemenách (napr. rotvajler) môže byť skorá kastrácia spojená s vyšším rizikom rozvoja kostných nádorov. Na základe týchto informácií odporúčame vhodnosť kastrácie prebrať s ošetrujúcim veterinárnym lekárom vždy individuálne.

Rozhodujúci vplyv na rozvoj rakoviny má genetický potenciál jednotlivých zvierat. Pri niektorých psoch sa vyskytujú plemenné (retrívery, teriéry, bernský salašnícky pes a nemecký ovčiak) alebo rodinné predispozície na vznik nádorov. Odporúčame vám zistiť si čo najviac informácií o rodičoch, súrodencoch, prarodičoch a potomkoch svojho štvornohého priateľa a presné riziká prediskutovať so špecializovaným veterinárnym onkológom.

Nezanedbateľný je vplyv vonkajšieho prostredia. Zvýšené riziko nádorov dýchacích ciest a ústnej dutiny je spojené s pasívnym fajčením vášho zvieracieho kamaráta. Rovnako riziko niektorých nádorov hrudníka je vyššie, ak majitelia zvierat pracujú v stavebníctve využívajúcom azbestové materiály alebo ak zvieratá žijú v budovách so stavebnými materiálmi z azbestu. Ďalej bolo dokázané vyššie riziko nádorov pri dlhodobej expozícii niektorým herbicídom, chemickým látkam, riedidlám, radiačnému žiareniu alebo silnému  elektromagnetickému poľu.

Vplyv na vznik nádorov môžu mať aj niektoré chronické infekcie, ktoré môžu v tele vytvárať buď chronický zápal, alebo útlm imunitného systému. Odporúčame preto poradiť sa s ošetrujúcimi veterinármi, proti ktorým chorobám je vhodné nechať svojho zvieracieho kamaráta očkovať alebo pred ktorými vonkajšími parazitmi prenášajúcimi rizikové infekcie je vhodné ho chrániť. Nezabúdajte, že riziko niektorých infekcií sa môže zvyšovať s cestovaním do zahraničia, a preto je vhodné vždy sa pred cestou porozprávať so svojím veterinárnym lekárom o možnostiach ochrany.

Prevencia rakoviny je hlavným pilierom starostlivosti o ľudských pacientov, a rovnako dôležité miesto si zaslúži aj v starostlivosti o vašich zvieracích miláčikov. Vzhľadom na početnosť výskytu rakoviny v prípade spoločenských zvierat, kde sú nádorové ochorenia hlavným faktorom ovplyvňujúcim ich zdravie v strednom a vyššom veku, odporúčame pravidelné preventívne vyšetrenie všetkých zvierat starších ako šesť rokov. Pri rizikových plemenách alebo po individuálnej dohode je možné vykonávať tieto vyšetrenia už od jedného roka života. 

Preventívne onkologické vyšetrenie je vhodné vykonávať raz ročne. Prehliadka by mala zahŕňať klinické vyšetrenie, zhodnotenie výživového stavu, vrátane posúdenia životosprávy (výživa, pohyb) vášho zvieracieho kamaráta. Súčasťou vyšetrenia je kompletné vyšetrenie krvi, vrátane možného stanovenia nádorových markerov alebo genetických testov, ďalej vyšetrenie moču, zmeranie krvného tlaku, EKG, ultrasonografické vyšetrenie brušnej dutiny a röntgenologické vyšetrenie hrudníka. Výstupom preventívnej prehliadky je ucelená lekárska správa s popisom všetkých nálezov a odporúčaní, vrátane toho, akou životosprávou a dobrou starostlivosťou ďalej znižovať riziko nádorového ochorenia vášho štvornohého priateľa.

Autor: admin

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať klub VIP

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.