Veterinárny slovník

Hľadaný výraz: ��

Angiografia

Abdominocentéza

Abdukcia

Absces

Acanthocheilonema reconditum

Acetabulum

Acetaminofén

Acetylcholín

ACh

Achillova šľacha

Acidóza

ACTH

Addisonova choroba

Addukcia

Adenokarcinóm

Adenóm

Adenomegália

ADH

Adipocyt

Adipsia

Adolescencia / puberta

Adrenalín

Aeróbia

Aeróbne baktérie

Agalakcia

Agenéza

Agresia

Agresia psov

Akné

Akomodácia oka

Akromegália

Aktinický

Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (alebo aPTT)

Akútna

Akútne bolesti brucha

Akútne brucho u psov

Akútny

Akútny depresívny stav

Akútny depresívny stav u psov

Akútny šok

Akútny stav u zvierat

Alanínaminotransferáza

Albinizmus

Albumín

Albuminémia

Aldosterón

Alela

Alergén

Alfaglobulíny

Alkalická fosfatáza (ALP)

Alkaloid

Alkalóza

Alopécia

ALP

ALT

ALT

Amauróza

Aminokyseliny

Aminotransferázy

Amnion

Amnion u sučky

Amyloid

Amyloidóza

Amyotrofia

Anabolikum

Anabolizmus

Anaeróbne

Anafylaxia

Analgetikum

Analgézia

Analgézia u psov

Análna sakulitída

Análna žľaza

Análny vačok

Análny vak

Anamnéza

Anasarka

Anatomická histopatológia

Anémia

Anestézia

Angiogenéza

Angiografia

Angiokardiografia

Anizokória

Ankylóza

Anorchia

Anorexia

Antibiogram

Antibiotická rezistencia

Antibiotikum

Antibiotikum

Antidiuretický hormón

Antiepileptikum

Antifibrinolytiká

Antigén

Antihistaminikum

Antikoagulačný

Antikoagulanciá

Antikonvulzívum

Antimykotiká

Antiparazitiká

Antiseptikum

Antivitamín K

Antropomorfizmus

Anúria

Aorta

Aortálna chlopňa

Aortálny oblúk

Apatia

Aplázia kostnej drene

Apoptóza

Arachnoid

Artefakt

Artéria

Arteriálny tlak

Artritída

Artrodéza

Artrografia

Artropatia

Artroskop

Artroskopia

Artrotómia

Arytmia

Ascaris

Ascites

Aseptický

Asistovaná ventilácia

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspergilóza

Aspirácia

AST

Astma

Astrocyt

Asymptomatickosť

Ataxia

Atelektáza

Ateroskleróza

Atlas

Atónia

Atopia

Atopická dermatitída

Atrofia

Auskultácia

Autoimunita

Autológia

Autonómny nervový systém

Autozóm

Autozomálne

Autozomálne dominantné (prenosové ochorenie)

Autozomálny

Averzívny stimul

Axilárne

Axis

Axón

Babezióza u psov

Bakterémia

Baktéria

Baktericíd

Baktérie zvierat

Bakteriostatiká

Bakteriúria

Barbituráty

Bazofily

Bedrá

Bedro

Bedrová kosť

Bedrová punkcia

Bedrové stavce

Besnota

Beta globulíny

Bezchovstosť

Biela hmota

Biele krvinky

Bilirubín

Biopsia

Blefaroptóza

Blefarospazmus

Bok

Borborygmus

Borelióza u psov

Brachiálny plexus (Plexus brachialis)

Brachycefalický pes

Brachycefalický syndróm

Brachygnácia u psov

Bradykardia

Bránica

Bronchiola

Caecum

Calcaneus (alebo pätová kosť)

Canthus

Čapíky u psov

Cardiopatia u psov

Carpus u psov

Cauda equina u psov - syndróm

Caudálna cervikálna nestabilita u psov (Wobbler syndróm)

Caudektómia chvosta u psov

Čelová kosť u psov

Čeľusť

Cerebelárny

Cerebelum

Cerebrospinálny mok u psov

Červ

Červené krvinky

Cervikálna spondylomyelopatia u psov

Chemodektóm u psov

Chemoreceptor

Chemotaxia u psov

Chirurgický laser

Cholecystektómia

Cholelitiáza

Cholestáza

Cholesterol

Cholostáza u psov

Chondrocyt u psov

Chondrodystrofia

Chondrokostálny spoj

Chondrosarkóm

Chorioretinitída

Choristóm u psov

Choroba

Chrbtové stavce

Chromozóm

Chronická depresia u psov

Chronický

Chrupavka

Chuť do jedla

Chuťový stimul

Cievne u zvierat

Cievny skrat (shunt)

Cievovka (Choroid)

Cíp srdcovej chlopne u psov

Cirhóza

Čistota u psov

CK

Clostridium

CNS

Coccygeálny (kokcygeálny)

Coccygeálny sval

Cochlea

Coelioskopia

Colon

Conjunctiva

Cortiho orgán

Cotyle (Acetabulum)

CPK

Črevná dysbióza

Črevná hypomotilita

Črevná obštrukcia

CSF - cerebrospinálna tekutina

CT artrografia u psov

CT vyšetrenie

Cukrovka (Diabetes)

Cushingova choroba

Cyanóza

Cysta

Cystocentéza

Cystoskopia

Cystotómia

Cytokíny

Cytológia

Cytolýza

Decubitus

Dedičná (choroba)

Deferentopexia u psov

Deficit sebakontroly u psov

Degenerácia

Dehiscencia

Dekompenzácia

Dekonštrukcia

Delécia

Depresívny stav u psov

Deratizácia

Derealizačné stavy u psov

Dermacentor reticulatus u psov

Dermatóza

Dermis u psov

Deskvamácia u psov

Desmopresín u psov

Desquamation

Deštrukcia u psov (exacerbovaný orálny prieskum)

DHA

Diabetes insipidus (úplavica močová) u psov

Diabetes mellitus u psov

Diafýza u psov

Dialýza u psov

Diastola u psov

DIK (DIC – Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia) u psov

Dilatácia a torzia žalúdku u psov

Dilatačná torzia žalúdka

Dilatovaný pažerák (Megaoesophagus)

Dipetalonema reconditum

Dipetalonema reconditum u psov

Dipetalonemia u psov

Diplococcus

Diplococcus u psov

Dirofilarióza

Dirofilarióza u psov

Discospondylitída u psov

Disekčná osteochondritída

Disjunkcia u psov

Diskospondylitída

Dislokácia u psov

Disociovaný stav

Distálne (Vzdialený)

DNA u psov

Dodatočné vyšetrenie u psov

Dolichocefalický u psov

Dolná čeľustná kosť

Doplnkové vyšetrenie

Doppler u psov

Dospievanie u psov

Dreň (medulla) u psov

Dúhovka

Duodenum

Dura mater

Dvanástnik u psov

Dýchavičnosť (Dyspnoe) u psov

Dyscoria u psov

Dysfágia u psov

Dysfónia

Dysimunita

Dysorexia u psov

Dysplázia u psov

Dysrafizmus u psov

Dystokia

Dystónia u psov

Dystrofia

Dysúria

Ebsteinova choroba u psov

Echokardiografia

Echokardiografia u psov

Edém

Ehrlichiosis

Ehrlichióza u psov

EKG

Ektopický močovod

Ektopický močovod u psov

Elastóza u psov

Elektrochemoterapia u psov

Elektrofyziológia

Elektrofyziológia u psov

Elektrokardiografia

Elektrokardiografia u psov

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram (EKG) u psov

Elektromyografia

Elektromyografia u psov

Elektroneurografia

Elektroneurografia u psov

Elektroreetinografia

Elektroreinogram

Elektroretinografia

Elektroretinografia u psov

Elektroretinogram

Elektroretinogram u psov

ELISA u psov

Embólia u psov

Embolizmus

Embryo

Embryo u psov

Emetický u psov

EMG

EMG u psov

Emprostotonus u psov

Encefalon

Encefalóza u psov

Enchondrálna osifikácia u psov

Endémia u psov

Endemická

Endemický

Endokard

Endokardióza u psov

Endokarditída

Endokarditída u psov

Endokardium (endokard) u psov

Endokrinná žľaza

Endokrinná žľaza u psov

Endokrinný systém

Endokrinný systém u psov

Endokrinný u psov

Endokrinopatia

Endokrinopatia u psov

Endoskop

Endoskop u psov

Endoskopia

Endost u psov

ENG

ENG u psov

Enoftalmia

Enoftalmia (enoftalmus) u psov

Enteropatia u psov

Enterotoxémia u psov

Enukleácia u psov

Enzým

Enzým u psov

Enzýmy

Eozinofil u psov

Epidémia

Epidémia u psa

Epidemický

Epidémie

Epidermis

Epidermis (pokožka) u psov

Epidurálny priestor u psov

Epifora u psov

Epifýza

Epifýza u psov

Epilepsia

Epilepsia u psov

Epileptiforma

Epileptiformná kríza

Epileptiformná kríza u psov

Epileptiformné u psov

Epinefrín

Epistaxa

Epistaxa u psov

Epitel u psov

Epitelióm u psov

Epizoócia u psov

Epizootická

Erytém

Erytém u psov

Erytrocyt u psov

Estrogény u psov

Euryblepharon

Euryblepharon u psov

Eustachova trubica

Eustachova trubica u psov

Eutanázia u psov

Everzia u psov

Exophthalmos

Exophthalmus u psov

Extrasystol

Extrasystola u psov

Eyelid

Ezofagram u psov

Fagocytóza

Fagocytóza u psov

Fascikulácia u psov

FCP

Fekálna impakcia (konstipácia/obstipácia)

Femor

Femur

Femur u psov

Fenotiazíny u psov

Fenotyp u psov

Feromón

Feromón u psov

Fibrilácia srdca

Fibrilácia u psov

Fibrín

Fibrín u psov

Fibrinogén

Fibrinogén u psov

Fibrinolýza u psov

Fibroblast

Fibroblast u psov

Fibrosarkóm u psov

Fibroskop

Fibroskop u psov

Fibroskopia

Fibroskopia u psov

Fibróza

Fibróza u psov

Fibula

Fibula u psov

Flegmóna u psov

Fluoroskopia u psov

Fluoroskopia u psov

Fobický stav

Fóbický stav u psov

Folikulitída u psov

Fontanela u psov

Foramen

Foramen u psov

Fosfokreatínkináza

Fosfokreatínkináza u psov

Fotoreceptor u psov

Fragment mediálneho korunkového výbežku u psov

Fragmentácia mediálneho korunkového výbežku

Francúzska kniha pôvodu

Frontálna rovina u psov

Ftíza očnej bulvy u psov

Funkčná rehabilitácia

Funkčná rehabilitácia u psov

Furunkulosa u psov

Fyziologický roztok u psov

Galaktolipid u psov

Gama glutamyltranspeptidáza u psov

Gamaglobulín u psov

Gastrekómia

Gastrekómia u psov

Gastrín u psov

Gastrocentéza

Gastrocentéza u psov

Gastrointestinálna obštrukcia

Gastropexia

Gastropexia u psov

Gastropexy

GDF8

Gén

Gén u psov

Genetický výber u psov

Genodermatóza u psov

Gestácia

Gestácia u psa

GGT

Glazúrovaný sklovec

Gliálna bunka

Gliová bunka u psov

Gliové bunky

Globulín

Globulín u psov

Glomerulárny

Glomerulonefritída u psov

Glomerulopatia u psov

Glomerulus v obličke u psov

Glukagón

Glukagón u psov

Glukagonóm u psov

Glukokortikoidy, steroidy

Glukóza

Glukóza u psov

Glykogén

Glykogén u psov

Glykogenóza

Glykogenóza u psov

Glykolipid u psov

Glykoproteín

Glykoproteín u psov

Glykozid

Glykozid u psov

Gonády

Gonády u psov

Goniodysgenéza u psov

GPT

GPT (ALT) u psov

Granulárne bunky u psov

Granulocyty

Granulocyty u psov

Granulóm u psov

Grasset

Gravidita

Gravidita u psov

Grignard

Groin

Gubernaculum testis u psov

Halitóza

Halitóza u psov

Harder

Harderova žľaza

Harderova žľaza u psov

Hemateméza u psov

Hematochézia u psov

Hematoidín u psov

Hematokrit

Hematokrit u psov

Hematúria

Hematúria u psov

Hemilaminektómia

Hemilaminektómia u psov

Hemodilúcia

Hemodilúcia u psov

Hemoglobín

Hemoglobín u psov

Hemoglobinúria

Hemoglobinúria u psov

Hemogram u psov

Hemokoncentrácia

Hemokoncentrácia u psov

Hemolýza

Hemolýza u psov

Hemoperikard u psov

Hemoperitoneum

Hemoperitoneum u psov

Heparín

Heparín u psov

Hepatálna encefalopatia

Hepatálna encefalopatia u psov

Hepatomegália u psov

Hepatozoon americanum

Hepatozoon americanum u psov

Hepatozoon canis u psov

Hepatozoonóza

Hernia

Hernia bránice u psov

Hernia disku

Hernia medzistavcovej platničky u psov

Hernia u psov

Herniorrafia u psov

Herniovaná platnička

Herniovaný disk

Heterochrómia u psov

Heterozid u psov

Heterozygót u psov

Heterozygotný

Hexová kosť

Histamín

Histamín u psov

Histiocyt u psov

Histológia

Histológia u psov

Histopatológia u psov

Hladké svalstvo u psov

Hladký sval

Hlavný žlčovod ( Ductus choledochus)

Hlien

Hlien u psov

Hltan

Hltan u psov

Hock

Holenná (tibiálna) plošina u psov

Holenná kosť

Holenná kosť (tibia) u psov

Holterov záznam u psov

Homozygót u psov

Homozygotnosť

Hormón

Hormón u psov

Horná čelusť (maxilárna kosť) u psov

Hornerov syndróm

Hornerov syndróm u psov

Horúčka

Horúčka u psov

Hprmón uvoľňujúci tyreotropín

Hrtan

Hrtan u psov

Hrubé črevo

Hrubé črevo u psov

Hrudné stavce

Hrudné stavce u psov

Hrudník u psov

Hrvoľ a svalnatý žalúdok u domestifikovaných zvierat

Humerus

Humerus u psov

Hydronefóza u psov

Hydroterapia u psov

Hyperalbuminémia

Hyperalbuminémia u psov

Hyperaldosteronizmus

Hyperaldosteronizmus u psov

Hyperestézia u psov

Hyperglykémia

Hyperglykémia u psov

Hyperkeratóza

Hyperkeratóza u psov

Hyperkorticizmus

Hyperkorticizmus u psov

Hyperleukocytóza

Hyperleukocytóza (lekocytóza) u psov

Hypermetria u psov

Hypernatrémia u psov

Hypernatriémia

Hyperplázia

Hyperplázia u psov

Hyperpnea u psov

Hyperpnoe

Hyperproteinorachia

Hyperproteinorachia u psov

Hyperproteinorachie

Hypersalivácia

Hypersalivácia u psov

Hypersialorea

Hypertermia

Hypertermia u psov

Hypertrofia

Hypertrofia u psov

Hypertyreóza

Hypertyreóza u psov

Hypervigilancia u psov

Hyphema u psov

Hypoalbuminémia

Hypoalbuminémia u psov

Hypoaldosteronizmus

Hypoaldosteronizmus u psov

Hypoderma u psov

Hypodermis

Hypofýza

Hypofýza

Hypofýza u psov

Hypoglykémia

Hypoglykémia u psov

Hypogonadizmus u psov

Hypokalémia

Hypokalémia u psov

Hypokorticizmus

Hypokorticizmus u psov

Hyponatrémia

Hyponatrémia u psov

Hypoplázia

Hypoplázia u psov

Hyporexia

Hyposomnia u psov

Hypotalamus

Hypotalamus u psov

Hypotermia u psov

Hypotrichóza u psov

Hypotyreóza

Hypotyreóza u psov

Hypovolémia

Hypovolémia u psov

Hypoxémia u psov

Hypoxémie

Hypoxia

Hypoxia u psov

Iatrogénny u psov

Idiopatické u psov

IDR (IDT) u psov

Iktal

Iktal (post fáza) u psov

Iktálny u psov

Iktéria

Ikterus

Ikterus (žltačka) u psov

Iktus

Ileum

Ileum u psov

Ileus u psov

Ilium

Implantát

Imunitná odpoveď u psov

Imunitne sprostredkovaná choroba u psov

Imunitný systém

Imunitný systém u psov

Imunodeficiencia

Imunofluorescencia

Imunoglobulíny

Imunomodulátor

Imunosupresívum

Infarkt

Infarkt u psov

Inguinal

Inguinálna

Inhibícia u psov

Inkongruencia kolien

Inkongruencia kolien u psov

Inkontinencia u psov

Inštrumentalizácia

Inštrumentalizácia u psov

Interquartilný rozsah u psov

Intradermálna reakcia

Intrašpecifický

Intususcepcia u psov

Inzulín

Inzulín u psov

Inzulínóm u psov

Inzulínová závislosť u psov

Iridocorneálny uhol u psov

Iridocyclitis u psov

Iridokorneálny uhol

Iris

Ischémia

Ischémia u psov

Ischium

Ischium u psov

Ixodes ricinus

Ixodes ricinus

Ixodes ricinus u psov

Jabĺčko (patella) u psov

Jabĺčko u psov

Jedlo (olejnaté semienka)

Jednostranné u psov

Kachexia u psov

Kalcemia u psov

Kalémia

Kalémia u psov

Kalózne teleso u psov

Kameň (calculus) u psov

Kamene

Kaolínový parciálny tromboplastínový čas (TCK) u psov

Karcinóm

Karcinóm u psov

Kardiálna predsieň

Kardiomegália u psov

Kardiomyopatia u psov

Kardiostimulátor

Kardiostimulátor u psov

Kardiovaskulárne choroby u psov

Karpus

Katabolizmus

Katabolizmus u psov

Kataplexia

Kataplexia u psov

Kaudálna cervikálna nestabilita

Kaudálne u psov

Keratín u psov

Keratokonjunktivitída u psov

Keratopatia u psov

Ketoacidosis

Ketoacidóza

Ketoacidóza u psov

Ketóny u psov

Kinické príznaky

Klások

Kĺbny fragment u psov

Kliešť

Kliešte

Kliešte u psov

Klinické príznaky

Klinické príznaky u psov

Klinické vyšetrenie

Klinické vyšetrenie u psov

Kľúčna kosť u psov

Koagulačný faktor

Koagulačný faktor u psov

Koagulopatia

Koagulopatia u psov

Kobylka

Kohútik u psov

Kokus u psov

Koky u psov

Koláč (olejnaté semienka)

Kolagén u psov

Kolaps u psov

Kolená

Kolenná šľacha

Koleno

Koleno u psov

Koloid u psov

Koloidné

Kolonopexia u psov

Kolonoskopia

Kolonoskopia u psov

Kolostrum (Mledzivo) u psov

Kóma u psov

Komorová voda

Komorový systém u psov

Komplement u psov

Komplementový systém u psov

Kondyl (Condyle) u psov

Konečník

Konjunktivitída

Konjunktivitída u psov

Konstipácia u psov

Konvulzívna kríza

Kopanie u psov

Koprofágia u psov

Koprológia u psov

Kôra

Kôra (cortex) u psov

Kordikoidy

Korektómia

Koronárna artéria

Koronárna artéria u psov

Koronárna tepna

Kortikoidy

Kortikosteroidy u psov

Kortikostimulín

Kortikotropín

Kortikotropín u psov

Kortikotropný hormón

Kortikotropný hormón u psov

Kortizón

Kortizón u psov

Kostná dreň

Kostná dreň u psov

Kostná panva

Kostná panva u psov

Kotyloidná dutina u psov

Kožný maz u psov

Krátenie chvostov (kaudectomia)

Kŕče

Kŕče u psov

Krčná chrbtica

Krčná žila u psov

Krčné stavce u psov

Krčný stavec

Kŕčová kríza

Krčový záchvat u psov

Kreatín fosfokináza

Kreatín fosfokináza u psov

Kreatínfosfokináza

Kreatinín u psov

Kreatínkináza

Kreatínkináza u psov

Krívanie u psov

Krížová kosť

Krížové väzy u psov

Krk

Krk u psov

Krvná kultúra u psov

Krvná plazma u psov

Krvná zrážanlivosť

Krvné doštičky

Krvné doštičky u psov

Krvné kapiláry

Krvné kapiláry u psov

Krvný obraz

Krvný obraz (CBC) u psov

Krvný tlak

Krvný tlak u psov

Kryochirurgia

Kryochirurgia u psov

Kryoterapia

Kryoterapia u psov

Kryptokokóza u psov

Kryptorchidizmus

Kryptorchizmus

Kryptorchizmus (kryptorchid) u psov

Kryštalický

Kryštaloid u psov

Kryštaloidy

Kubit

Kupírovanie chvostov u psov

Kužeľ

Kvasinky

Kvasinky u psov

Kýla

Kyselina ribonukleová

Kyselina ribonukleová u psov

Kyslosť (acidóza) u psov

Lačník

Lačník (Jejunum) u psov

Lacrimálna karunkula u psov

Lacrimálna žľaza

Lacrimálna žľaza u psov

Lacrimálne kanáliky

Lakeť

Lakeť u psov

Lakeť, lakťová kosť

Laktát dehydrogenáza (LDH) u psov

Lakte

Lamfatický folikul u psov

Laparoskopia

Laparoskopia u psov

Laparotómia

Laparotómia u psov

LCER

LCS

Lebečný

Lebečný (cranial)

Lebečný (craniálny) u psov

Leukémia

Leukémia u psov

Leukocytóza

Leukocytóza u psov

Leukocyty

Leukopénia

Leukopénia u psov

Levuróza

Ligamenty

Limb-sparing (ušetrenie končatiny) u psov

Limbus oka u psov

Linguatula serrata u psov

Linguatulose

Lipidóza u psov

Lipidy

Lipidy u psov

Lipóm

Lithiáza

Lithiázar

Litiáza

Litiáza u psov

Locus u psov

LOF

Lopatka

Lopatka u psov

Lopatkový alebo hrudný pletenec

Lumbálna punkcia

Lumbálna punkcia u psov

Lyme

Lymfa

Lymfa u psov

Lymfadenomegália u psov

Lymfadenopátia u psov

Lymfatická uzlina

Lymfatická uzlina u psov

Lymfatické cievy

Lymfatické cievy u psov

Lymfatické tkanivo u psov

Lymfatické uzliny

Lymfatický obeh

Lymfatický obeh u psov

Lymfatický systém

Lymfatický systém u psov

Lymfatický u psov

Lymfatický uzol

Lymfocyty

Lymfocyty u psov

Lymfoidné tkanivo

Lymfoidný u psov

Lymfóm u psov

Lymfopénia u psov

Lymphangiectasia u psov

Lymphopénia

Lymská borelióza u psov

Lyzozóm u psov

Macroblépharon

Mäkké podnebie

Mäkké podnebie u psov

Makroblepharon u psov

Makrocytóza

Makrocytóza u psov

Makrofág

Makrofágy u psov

Malabsorpcia u psov

Mandible

Mastication

Maternica

Maternica u psov

Maternica u sučky

Maxilárna kosť

Maz

Mediastinum

Mediastinum u psov

Medzidruhové

Medzidruhovosť u psov

Medzidruhový

Medzikomorová priehradka

Medzikomorová priehradka u psov

Medzistavcové platničky

Medzistavcové platničky u psov

Medzistavcový disk

Megaesophagus u psov

Melanín

Melanín u psov

Melanocyt

Melanocyty u psov

Melanóm u psov

Melena

Meléna u psov

Meninges

Meningitída u psov

Meningo-myelitída u psov

Meningy

Meningy u psov

Menisci

Meniskus

Menisky u psov

Menovanie

Mesoblast

Mesoblast u psov

Mesoderm

Mesoderm u psov

Metabolická

Metabolické

Metabolické ochorenie u psov

Metabolické u psov

Metabolický

Metabolit u psov

Metabolizmus

Metabolizmus u psov

Metafýza

Metafýza u psov

Metakarpus

Metaloproteináza u psov

Metastáza

Metastáza u psov

Metastázy

Methemoglobín u psov

Mezentérium u psov

Mezotelióm u psov

Miecha

Miecha u psov

Miechový (rachidiálny) kanál u psov

Miechový (vertebrálny) kanál u psov

Miechový kanál

Miešok

Miešok (scrotum)

Miešok u psov

Mikrobiota u psov

Mikrocytóza

Mikrocytóza u psov

Mikroflóra

Mikroftalmia

Mikroftalmia u psov

Mikroglia u psov

Mikroglie

Mineralokortikoidy u psov

Minerály kortikoidov

Mini-invazívna chirurgia u psov

Minimálne invazívna chirurgia

Minimálne invazívny chirurgický zákrok

Mióza

Mióza u psov

Mitochondrie u psov

Mitrálna chlopňa

Mitrálna chlopňa u psov

Mitrálne u psov

Močenie

Močenie u psov

Močová trubica

Močová trubica (urethra) u psov

Močovina

Močovina u psov

Močovod

Močovod (ureter) u psov

Močovodné (ureteral) u psov

Môj pes má kliešte

Monocyty

Monocyty u psov

Monokok

Monokok u psov

Monorchidizmus

Monorchizmus

Monorchizmus u psov

Mozgomiechová tekutina

Mozgomiešna tekutina

Mozgová hemisféra

Mozgová hemisféra u psov

Mozgové komory

Mozgové komory u psov

Mozgovo-miechový mok

Mozgový kmeň

Mozgový kmeň u psov

Mozoček

Mozoček u psov

Mozog

MRI

MRI u psov

Mŕtvica (Iktus) u psov

Mŕtvica u psov

Mukoidný u psov

Mukopolysacharid u psov

Mukóza

munitný systém

Mutácia

Mutácia u psov

Myalgia u psov

Mydriáza

Mydriáza u psov

Myelín

Myelín u psov

Myelinizácia u psov

Myelodysplastický syndróm u psov

Myelodysplázia

Myelodysplazia u psov

Myelofibróza u psov

Myelogram

Myelogram u psov

Myelopatia

Myelopatia u psov

Myeloscan (CT) u psov

Mykóza

Mykóza u psov

Myoglobín

Myoglobín u psov

Myoglobinúria

Myoglobinúria u psov

Myokard

Myokard u psov

Myokardiopatia

Myokarditída

Myokarditída u psov

Myoklonus u psov

Myokýmia u psov

Myopatia u psov

Myostatín

Myostatín u psov

Myotónia u psov

Myóza

Myozitída u psov

Nadlaktie

Nadoblička

Nadobličky

Nadobličky u psa

Nadobličky u psov

Nádor

Nádor u psov

Naftalén u psov

Nanoftalmia

Nanophthalmus u psov

Narkolepsia

Narkolepsia u psov

Nasopharynx

Nečistota

Nečistota u psov

Nedostatočnosť

Nedostatok

Nefrektómia u psov

Nefrolitiáza u psov

Nefrotický syndróm u psov

Nekróza

Nekróza u psov

Nematóda u psov

Nematodes

Nematódy

Neoplázia

Neoplázia u psov

Neovaskularizácia u psov

Neposednosť u psov (hyperaktivita)

Nepriechodnosť čreva

Nespojenie ankoneálneho výbežku u psov

Nespojenie anonovaného procesu

Nesteroidné protizápalové lieky u psov

Neuralgia

Neuralgia u psov

Neuraxa

Neuro-vegetatívne prejavy u psov

Neuroleptikum

Neuroleptikum u psov

Neuromediátor

Neurón

Neurón u psov

Neuropatia u psov

Neuroreceptor u psov

Neurotransmiter

Neurotransmiter u psov

Neutrofil

Neutrofil u psov

Neutropénia

Neutropénia u psov

Nevoľnosť u psov

Nezávislosť od inzulínu

Nezávislý od inzulínu u psov

Nictitatitujúca membrána

Nictitujúca membrána

Nikitačná membrána

Niktitujúca membrána

Niktitujúca membrána u psov (tretie viečko)

Nízky krvný tlak

Nízky krvný tlak u psov

Nocicepcia u psov

Nodálne tkanivo u psov

Nosné žily

Nosný systém

Nosohltan

Nosohltan (Nasofarynx) u psov

Nosová kosť u psov

Nosový výtok

Nosový výtok u psa

Novotvar

Novotvar u psov

Nozokomiálna infekcia u psov

NSAID (nesteroidné protizápalové)

NUPA

Nystagmus u psov

Obal

Obdobie socializácie

Obdobie socializácie u psov

Objem krvi u psov

Obličková panvička

Obličková panvička u psov

Obštrukcia čriev

OCD

OCD u psov

Ochrnutie hrtana

Ochrnutie hrtana u psov

Očné šošovky

Očné viečka

Očné viečko

Očné viečko u psov

Očného kútika

Odčervenie

Odčervovač u psov

Odds Ratio

Odkladný väz šošovky (Zinnova zonula)

Odmena (Posilnenie)

Odmena u psov

Odstránenie

Oftalmoplegia u psov

Okohybné svaly

Okulomotorické svaly u psov

Olecranon u psov

Olejniny

Oligodendrocyty

Oligodendrocyty u psov

Omentum

Omentum u psov

Onkotický tlak

Onkotický tlak u psov

Onychogryfóza u psov

Onychoklasia u psov

Onycholýza u psov

Onychomadéza u psov

Onychorrexia u psov

Onychoschisia u psov

Onyxis u psov

Opisthotonus u psov

Oportunistické u psov

Oportúnna infekcia

Oportúnna infekcia u psov

Oportúnne ochorenie u psov

Optický nerv u psov

Opuchy

OR

OR u psov

Ortosympatický nervový systém u psov

Os

Osina

Osina u psov

Osrdcovník

Osteoartritída

Osteochondritis dissecans

Osteochondritis dissecans u psov

Osteofyt u psov

Osteofyty

Osteomyelitída u psov

Osteonekróza

Osteonekróza u psov

Osteopénia u psov

Osteoproliferácia u psov

Osteosarkóm

Osteosarkóm u psov

Osteosyntéza u psov

Osteotómia u psov

Ostium u psov

Otitis

Otitis externa

Otitis externa u psov

Otitis interna

Otitis interna u psov

Otitis u psov

Otoskop

Otoskop u psov

Oxygenoterapia u psov

Oxytocín u psov

Palatinová kosť u psov

Palatofaryngeálny sval u psov

Palmar u psov

Palmigradia u psov

Palmigradie

Palpebral

Palpebrálna ptóza

Palpebrálna ptóza u psov

Palpebrálny u psov

Pandémia

Pandémia u psov

Pandemický

Panleukopénia u psov

Panva u psov

Panvová symfýza

Panvová symfýza u psov

Panvový pletenec u psov

Panzootia (panzoócia) u psov

Panzootický

Papagájový zobák u psov

Papilla

Papilla u psov

Paracetamol

Paracetamol u psov

Paraneoplastický syndróm

Paraneoplastický syndróm u psov

Paraneoplastický u psov

Paraparéza

Paraparéza u psov

Paraplegia

Paraplégia u psov

Parathormón

Paratyroidný hormón u psov

Parazit

Parazit u psov

Parazitológia u psov

Parenchým u psov

Paréza

Paréza u psov

Parietálna u psov

Paronychia u psov

Partus u psa

Pásomnica (Taenia)

Pásomnica (Taenia) u psov

Patelárna šľacha

Patelárna šľacha u psov

Patella

Patogén

Patogén u psov

Patogenéza u psov

Paže

PCR (polymerázová reťazová reakcia)

PCR (polymerázová reťazová reakcia) u psov

PEA

Pelvis

Penetrácia u psov

Pericardium

Pericyt u psov

Periférny nervový systém

Periférny nervový systém u psov

Perikard

Perikard u psov

Perikardektómia

Perikardektómia u psov

Perikardiálny výpotok

Perikardiálny výpotok u psov

Perikardiálny výtok

Perikardiektómia

Perikardiocentéza

Perikardiocentéza u psov

Perikarditída

Perikarditída u psov

Perineálna membrána u psov

Perineum

Perineum u psov

Periost u psov

Peritoneálna dutina

Peritoneálna dutina u psov

Peritoneálna tekutina

Peritoneálna tekutina u psov

Peritoneum

Peritoneum u psov

Peritonitída

Peritonitída u psov

Petechia u psov

Pexia u psov

pH u psov

Phthisis očnej gule

Pia mater

Pia-mater u psa

Pica u psov

Piroplasmosis

Piroplazmóza

Piroplazmóza u psov

Placenta u sučky

Plantigradia

Plantigradia u psov

Plastickosť mozgu

Plathelminthes

Plathelminty u psov (ploché červy)

Plazmocyty

Plazmocyty u psov

Plece

Plecia u psov

Pleiotropia u psov

Pleseň u psov

Plesioterapia

Pletenec hrudníkovej končatiny

Pleura

Pleura u psov

Pleurálny

Pleurálny (e)

Pleurálny u psov

Pleurálny výpotok u psov

Pleurálny výtok

Pleurisy

Pleuritída u psov

Pleuroskopia

Pleuroskopia u psov

Ploché červy

Ploché červy u psov

Plod

Plod u psov

Plodová voda

Plodová voda u psov

Plodový (fetálny) u psov

Plodový vak

Plodový vak u psov

Pľúcna chlopňa u psov

Pľúcna konsolidácia u psov

Pľúcna tepna

Pľúcna tepna u psov

Pľúcne alveoly

Pľúcne alveoly u psov

Pľúcnica (truncus pulmonalis) u psov

Pľúcny edém

Pľúcny emfyzém u psov

Pľúcny kmeň

Pľúcny ventil

Pneumotorax

Pneumotorax u psov

Pobrušnica

Pobrušnice

Pobrušnice u psov

Počítačové tomografické vyšetrenie u psov

Podkus

Podkus psa

Podmienky pre vývoj správania u psov

Podmienky vývoja správania

Podnebie

Pohár

Pohrudničný

Polakizúria u psov

Pollakiuria

Polyartritída

Polyartritída u psov

Polycytémia u psov

Polydipsia u psov

Polydispsia

Polyfágia u psov

Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction - PCR) u psov

Polynuclear

Polynukleárne

Polynukleárne u psov

Polyp

Polyp u psov

Polypnea

Polypnoe

Polypnoe u psov

Polyúria

Polyúria/polydipsia u psov

Polyuro-polydipsia

Polyuropolydipsia

Pomer šancí

Pomer šancí (Odds ratio - OR) u psov

Pôrod

Pôrod u psa

Pôrod u sučky

Porodenie

Portálna žila

Portálna žila u psov

Portálny krvný obeh u psov

Portálny systém u psov

Portosystémový skrat

Portosystémový skrat u psov

Poruchy správania

Poruchy vývoja správania

Postoj podriadenia u psov

Postoj u psov

Potenciály vyvolané sluchom

Precitlivenosť

Precitlivenosť (imunitná) u psov (hypersenzitivita)

Predkolenie

Predkožka (preputium) u psa

Predlaktie

Predlaktie u psov

Predná komora

Predná očná komora u psov

Predsieň srdca

Preháňadlo u psov

Prekrížené väzy

Prevodový systém srdca

Priečna rovina

Priečna rovina u psa

Priečne pruhovaný sval

Priečne pruhovaný sval u psov

Priedušnica

Priedušnica u psov

Priehlavok (Metatarzus) u psov

Prietrž

Primárny nádor

Primárny nádor u psov

Pripútanosť u psov

Príštítna žľaza

Prištítne telieska

Prištítne telieska u psov

Príznak

Príznaky u psov

Probatórna laparotómia u psov

Probilita tretieho viečka

Processus anconeus u psov

Processus coronoideus (korunkový výbežok) u psov

Progesterón u psov

Prognathisme

Prognatizmus

Prognatizmus u psov

Prolaktín

Prolaktín u psov

Prolaps u psov

Propriocepcia u psov

Proptóza u psov

Prostatitída u psov

Proteinorachia

Proteinorachia u psov

Proteoglykán u psov

Protéza

Protéza u psov

Protilátka

Protilátky

Protilátky u psov

Protizápalový steroid

Protizápalový steroid u psov

Protrúzia tretieho viečka u psov

Proximal

Proximálny u psov

Pruhovaný sval

Pruritus

Prvoky u psov

Prvorodička (primiparus) u psov

Psychotropné u psov

Pterygoidná kosť u psov

PTH

Ptóza

Ptóza u psov

Ptyalizmus

Ptyalizmus u psov

PU/PD (Polyúria-polydipsia) u psov

Puberta

Pubis

Pubis u psov

Punkcia chrbtice

Punkcia chrbtice u psov

Pupilárny reflex u psov

Pupok

Pupok u psov

Pyelo- u psov

Pylorus u psov

Pyodermia u psov

Pyometra

Pyometra u sučky

Pyoperitoneum

Pyoperitoneum u psov

Pysk u psov

Pytyalizmus

Rachicentéza u psov

Rachitída u psov

Radiačná terapia u psov

Radikulitída u psov

Rádioskopia

Rádioterapia

Rádius

Radius u psov

Rameno

Rameno psa

Rastová platnička u psov

Rastový diferenciačný faktor 8 (GDF8) u psov

Rastový faktor u psov

Rastový hormón

Rastový hormón u psov

Recesívne u psov

Recesívny

Redukcia u psov

Reflex u psov

Regeneračná anémia - červené krvinky

Regeneratívna anémia

Regeneratívna anémia u psov

Regurgitácia

Regurgitácia u psov

Rektum

Rektum u psov

Relatívne riziko

Relatívne riziko u psov

Relaxín u psov

Renálna panva

Renálny glomerulus

Resuscitácia

Reticulocyt

Retikulocyty u psov

Retropulzia u psov

Rezáková kosť u psov

Rezervoár - medzihostiteľ u psov

Rhipicephalus sanguineus

Rhipicephalus sanguineus u psov

Riasnaté teliesko (Corps ciliaires) u psa

Rickettsia

Rickettsia u psov

Rituály u psov

RNA

RNA u psov

Robert-Jones (obväz) u psov

Rodenticíd

Rodenticíd u psov

Rodokmeň u psov

Rohovka

Rohovka u psov

Rôznofarebnosť

Sacharidy

Sacharidy u psov

Sacharóza

Sacrum

Sacrum u psov

Sagitálna rovina

Sagitálna rovina u psov

SAI (steroidné protizápalové)

Sarkóm

Sarkóm u psov

Scapula

Schwannove bunky

Sclera

Scrotum

Sebakontrola

Sebakontrola u psov

Seborrhea u psov

Šedá hmota

Šedá hmota u psov

Sekrét u psov

Selektívne dozrievanie u psov

Seminóm u psov

Senzorický filter

Senzorický filter u psov

Septická artritída

Septická artritída u psov

Septický

Septický u psov

Septikémia u psov

Septum u psov

Sérológia u psov

Serotonín u psov

Sertolinóm u psov

Sférocyt

Sférocyt u psov

Sferocytóza u psov

Sfingolipid u psov

Shunt

Sialorea u psov

Sialorrhea

Sietnica

Sietnica u psov

Sietnice

Skener

Skléra

Skléra u psov

Sklivec

Sklovec

Sklovec u psov

Sklovinatý

Sklovité telo

Sklovitý humor

Skrátenie chvosta

Škrkavky

Škrkavky u psov

Skrotum u psov

Šľachy na tele

Sladidlo u psov

Slepota u psov

Slezina

Slezina u psov

Sliznica

Sliznica u psov

Sliznice

Slzná kosť u psov

Slzná žľaza

Slzné kanáliky u psov

Slzy

Slzy u psa

Smrteľné u psov

Smrteľný

Smrtiaca dávka (LD50) u psov

Socializácia

Socializácia u psov

Šok u psov

Soli žlčových kyselín

Somatotropín

Somatotropín u psov

Somatropín

Šošovka

Spánková kosť u psov

Spánkový sval

Spazmolytikum u psov

Špeciálne vyšetrenie

Špeciálne vyšetrenie u psov

Spektrín u psov

Spektrum

Spinálna punkcia

Splenektómia u psov

Splenomegália u psov

Spojivka oka u psov

Spojivo

Spojivové

Spojivové tkanivo

Spojivové tkanivo u psov

Spondylodiscitída

Spóra u psov

Správania sa staršieho psa

Squame

Squamosis ochorenia u psov

Srdcová chlopňa

Srdcová chlopňa u psov

Srdcová fibrilácia

Srdcová fibrilácia u psov

Srdcová komora

Srdcová komora u psov

Srdcová predsieň u psov

Srdcové choroby

Srdcové predsiene

Srdcové predsiene u psov

Srdcové zlyhanie

Srdcový cval u psov (Gallop)

Srdcový šelest

Srdcový šelest u psov

Stafylokok u psov

Staging u psov

Staphylococcus

Status epilepticus

Status epilepticus u psov

Stav šoku

Stavy derealizácie

Stáza u psov

Sťažený pôrod

Stehenná kosť

Stehenný sval štvorhlavého svalu

Stehna

Stehno

Štekanie u psov

Stenóza u psov

Stent

Stent u psov

Stereotypia u psov

Stereotypy

Sternotómia u psov

Štítna žľaza

Štítna žľaza u psov

Stomatitída

Stomatitída u psov

Strabizmus u psov

Straka

Strangúria

Strangúria u psov

Streptococcus

Streptokok u psov

Stridor (chrapot)

Štvorhlavý sval stehna u psov

Subluxácia u psov

Substitučná aktivita u psov

Suchá keratokonjuktivitída (KCS) u psov

Šupiny u psov

Sval gastrocnemius u psov

Sval temporalis u psov

Svalová hypertónia

Svalová hypertónia u psov

Svalová hypotónia

Svalová hypotónia u psov

Svrbenie

Svrbenie u psov

Symfýza u psov

Sympatický nervový systém u psov

Sympatický u psov

Symphysiodéza u psov

Symphysis

Syndróm

Syndróm u psov

Syndróm unikátneho šteniatka u feny

Synkopa u psov

Systém mozgových komôr

Systémové u psov

Systola

Systola u psov

Tachykardia

Tachykardia u psov

Tachypnea

Tachypnoe

Tachypnoe u psov

Talus u psov

Tarsus

Tarzus

Tarzus u psov

Taurín

Taurín u psov

Tehotenstvo

Temenná kosť u psov

Temporálny sval u psov

Tendinitída u psov

Tenesmus u psov

Tenké čerevo

Tenké črevo

Tenké črevo u psov

Tenotómia u psov

Tepna

Testikulárna ektopia u psov

Tetraparéza

Tetraparéza u psov

Tetraplegia

Tetraplégia u psov

TGO

TGP

Theobromín u psov

Thymus

Tibia

Tibiálna plošina

Tibiálny sklon u psov

Ticking u psov

Tkanivo Cardionector

Tlakový gradient u psov

Tlmenie

Točenie alebo spinning u psov

Torakoskopia

Torakoskopia u psov

Torakotómia

Torakotómia u psov

Toxín ​​u psov

TPLO u psov

TPO u psov

Trachea

Trachea u psov

Tracheostómia u psov

Trakt u psov

Transaminázy

Transaminázy u psov

Transplantácia kože u psov

Tráviaca obštrukcia u psov

Tráviaca prekážka

Trepanácia u psov

Trest u psov

Tretie viečko

Tretie viečko u psov

TRH

TRH u psov

Trichobezoár u psov

Tricuspidálna atrézia u psov

Tricuspidálna chlopňa

Tricuspidálna dysplázia

Trieslo u psov

Trikuspidálna chlopňa

Trikuspidálna chlopňa u psov

Trikuspidálna dysplázia u psov

Trismus u psov

Trochlea

Trochlea u psov

Trojitá osteotómia panvy

Trombín

Trombín u psov

Trombocyt

Trombocytopénia

Trombocytopénia u psov

Trombocyty u psov

Tromboembolizmus

Tromboembolizmus u psov

Trombopatia

Trombopatia u psov

Trombóza

Trombóza u psov

Trombus

Trombus u psov

Trup

TSH

TSH u psov

Tuk

Tuk u psov

Tukové tkanivo

Tukové tkanivo u psov

Tumor

Tvrdé podnebie u psov

Tvrdý palác

Tyč

Tyčinky u psov

Tylová kosť u psov

Tympanická bula u psov

Týmus

Týmus u psov

Týmusová žľaza

Tyreostimulín

Tyreostimulín u psov

Tyreotropín uvoľňujúci hormón

Tyreotropný hormón

Tyreotropný hormón u psov

Tyreotrpný hormón u psov

Tyroxín (T4) u psov

Ubytovanie

Uchovnenie psa

Uhľohydrát

Ulna

Ulna u psov

Umbilicus

Umbilicus u psov

Urémia

Urémia u psov

Ureter

Ureterektómia

Ureterektómia u psov

Ureterotómia

Ureterotómia u psov

Urethra

Uretra

Uretrálny zvierač u psov

Urolitiáza

Urolitiáza u psov

Uroperitoneum u psov

Ušný bubienok u psov

Uteroverdín u psov

Uvea

Uvea u psov

Uveitída u psov

Úzkostný stav u psov

Uzlík u psov

Uzlina

Uzlové tkanivo

Vakcína

Vakcína u psov

Valvulopatia u psov

Vaskulárna

Vasokonstrikcia u psov

Vasopresín

Vasopresín u psovň

Väz

Vazodilatácia

Vazodilatácia u psov

Vazokonstrikcia

Vazopresín

Väzy

Väzy u psov

Ventrálny slot

Vermifuge

Vertebrálna plošina u psov

Vertebrálny kanál

Vestibulárny syndróm

Vestibulárny syndróm u psov

Vestibulárny systém

Vestibulárny systém u psov

Video-otoskopia u psov

Viečko

Virémia u psov

Vitamín

Vitamín u psov

Viviparný u psov

Vlasový folikul

Vlasový folikul u psov

Vnútrodruhovosť u psov

Vnútrošpecifické

Vodoliečba

Vonkajší fixátor u psov

Vred

Vred u psov

Vrodená (choroba)

Vrodená choroba

Vrodené (choroba)

Vrodené (choroby)

Vrodené ochorenie u psov

Všeobecné vyšetrenie

Vyčerpanie u psov

Výčnelok u psov

Vykĺbenie

Výpočty

Výpotok v bruchu psa

Vyrezanie (excízia) u psov

Vyšetrenie počítačovou tomografiou

Vyšetrenie pozadia oka u psov (Fundus)

Vyšetrenie sluchových evokovaných potenciálov (Auditory Evoked Potenitial - AEP u psov)

Výskyt tretieho viečka

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak u psov

Výstrih

Výtok u psov

Výtok z brucha

Vyvolané sluchové potenciály

Vyvolané sluchové potenciály (AEP) u psov

Wobbler syndróm

Wobbler syndróm u psov

Woblerov syndróm

Xanthochromia u psov

Zachrípnutie u psov

Záchvat kašľa u psov

Zadná komora

Zadná očná komora u psov

Zadusenie (asfyxia) u psov

Zadusenie (asfyxia) u psov

Zápal ďasien (Gingivitída) u psov

Zápal pľúc u psov

Zápal stredného ucha

Zápästie

Záprstie u psov

Zárodok (fetus)

Zátka psa

Závesné väzivo pečene u psov

Závesný aparát

Závisí od inzulínu

Zdravý nosič

Zdravý nosič u psov (prenášač)

Žila u psov

Žírna bunka (Mastocyt) u psov

Žlč

Žlč u psov

Žlčník u psov

Žlčové cesty

Žlčové kyseliny

Žlčové kyseliny u psov

Žlčové soli

Žlčovody

Žlčovody u psov

Žlčový trakt

Zlomenina

Zlomenina u psov

Žltačka

Zlyhanie srdca u psov

Zlyhanie u psov

Zmäkčovadlo u psov

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou

Zoonóza u psov

Zostup tretieho viečka

Zrážanie krvi

Zrážanie krvi u psov

Zrenica

Zrenica u psov

Zrenička

Zreničky

Zubná maloklúzia u psov

Žuvacie svaly u psov

Žuvanie

Žuvanie u psov

Zviazanie psov

Zvierač u psov

Zvracanie

Zvracanie u psov

Rezervácia termínu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Objednať Anima klub

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.